9 обяви
покажи

Multinational Accounts Specialist with Russian and English

ЕЙ АЙ ДЖИ ЮРЪП С.А. (КЛОН БЪЛГАРИЯ) КЧТ
София
27.09.2019

Multinational Accounts Specialist with French and English

ЕЙ АЙ ДЖИ ЮРЪП С.А. (КЛОН БЪЛГАРИЯ) КЧТ
София
27.09.2019

Експерт оценка на застрахователни щети с италиански език

ЕЙ АЙ ДЖИ ЮРЪП С.А. (КЛОН БЪЛГАРИЯ) КЧТ
София
16.09.2019

Customer Service Representative with German and English language

ЕЙ АЙ ДЖИ ЮРЪП С.А. (КЛОН БЪЛГАРИЯ) КЧТ
София
16.09.2019

Customer Service Representative with Italian and English language

ЕЙ АЙ ДЖИ ЮРЪП С.А. (КЛОН БЪЛГАРИЯ) КЧТ
София
16.09.2019

Експерт оценка на застрахователни щети с френски език

ЕЙ АЙ ДЖИ ЮРЪП С.А. (КЛОН БЪЛГАРИЯ) КЧТ
София
16.09.2019

Експерт оценка на застрахователни щети с испански език

ЕЙ АЙ ДЖИ ЮРЪП С.А. (КЛОН БЪЛГАРИЯ) КЧТ
София
16.09.2019

Експерт оценка на застрахователни щети с немски език

ЕЙ АЙ ДЖИ ЮРЪП С.А. (КЛОН БЪЛГАРИЯ) КЧТ
София
16.09.2019

Специалист администриране на застрахователни полици с италиански език

ЕЙ АЙ ДЖИ ЮРЪП С.А. (КЛОН БЪЛГАРИЯ) КЧТ
София
12.08.2019
Careerdays.bg