Hidd Recruitment
София hidd.co.uk под 5 заети служителя 5 jobs

Компания

Hidd Recruitment се гордее с това, че е фокусиран както върху клиента, така и върху кандидата и се ръководи от качеството преди всичко друго.